فروش انواع آی سی تغذیه و شارژ

آی سی تغذیه و شارژ

برای ثبت سفارش می توانید به این شماره در واتس آپ پیام دهید . ۰۹۰۱۴۸۸۴۳۳۴

برای ارتباط با کارشناسان ما، با این شماره تلفن تماس حاصل فرمائید : ۹۱۰۰۹۰۹۱-۰۲۶

تمامی آیسی های هارد این فروشگاه تست شده و دارای گارانتی می باشند و تا ۴۸ ساعت بعد از ارسال قابل تست می باشند

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
مشابهات آی سی
تعویض گلس
آی سی تغذیه MAX8986
۳۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه PM8998
ناموجود
آی سی تغذیه PM886EAD
ناموجود
آی سی تغذیه PM8937
۴۵.۰۰۰تومان
آی سی تغذیه MT6350V
۳۵.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MT6311P
ناموجود
آی سی تغذیه MU005X01-2
۵۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه HI6561-GFCV100
ناموجود
آی سی تغذیه SC2723M
۴۵.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MAX8990
ناموجود
آی سی تغذیه PMC8974
ناموجود
آی سی تغذیه PMI8994-000
ناموجود
آی سی تغذیه MAX77803
ناموجود
آی سی تغذیه S2MPU04
۲۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MAX77686G
ناموجود
آی سی تغذیه PM8952
۲۰,۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه PMI8994-002
ناموجود
آی سی تغذیه PM8956
ناموجود
آی سی تغذیه PM8996
۷۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه PM8019
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MT6351V
۷۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه PMD9635
ناموجود
آی سی تغذیه BCM59054A1IUB1G
ناموجود
آی سی تغذیه MAX8893C
ناموجود
آی سی تغذیه PM8004
ناموجود
آی سی تغذیه PM8909
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MT6331P
۳۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MT6329A
۳۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه HI6553
ناموجود
آی سی تغذیه HI6522-GWCV2
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه HI6551-GFCV100
۲۰,۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه Hi6421GFC
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه SC2723E
۳۰.۰۰۰تومان
آی سی تغذیه S2MPU03A
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MAX77686
ناموجود
آی سی تغذیه MAX77693
۳۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه MAX8997
ناموجود
آی سی تغذیه S2MPS11B4
ناموجود
آی سی تغذیه S2MPS11
۴۰.۰۰۰ تومان
آی سی تغذیه S2MPS15
ناموجود
city