برای ثبت سفارش می توانید به این شماره در واتس آپ پیام دهید . ۰۹۰۱۴۸۸۴۳۳۴

برای ارتباط با کارشناسان ما، با این شماره تلفن تماس حاصل فرمائید : ۹۱۰۰۹۰۹۱-۰۲۶

تمامی آیسی های هارد این فروشگاه تست شده و دارای گارانتی می باشند و تا ۴۸ ساعت بعد از ارسال قابل تست می باشند

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
مشابهات آی سی
تعویض گلس
صفحه اصلی / لیست تعویض گلس
Samsung
Iphone
Xiaomi
Huawei
Honor
Samsung
مدل گوشی

تعویض گلس

2% ریسک تضمینی

تعویض فلت LCD
A01 Core

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A10

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A10s

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A11

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان

-
A12

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان

-
A2 Core

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A20

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان

-
A20e

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A20s

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان

-
A21s

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A3

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
A3 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A3 2017

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A3 Duos

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A30

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A30s

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A31

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان

-
A32

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان

-
A40

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان

-
A40S

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان

-
A5 2016

۱۵۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A5 2017

۱۵۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A5 Duos

۱۵۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A50

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان

-
A50s

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان

-
A51

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A52

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A6 2018

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A6+2018

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A60

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A7

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A7 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A7 2018

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A7 Duos

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A7 Duos 2017

۱۸۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A70

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A71

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان

-
A8

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A8 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
A8 2018

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A8 Duos

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A8+ 2018

- -

-
A80

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
A8s

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان

-
A9 2016

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A9 2018

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
A9 Pro 2016

- -

-
C5

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان

-
E5

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
E7

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J1

- -

-
J1 2016

- -

-
J1 Ace

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J1 mini prime

- -

-
J2

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J2 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J2 Core

- -

-
J2 Prime

- -

-
J2 Pro 2018

- -

-
J3 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J3 2017

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J3 Pro

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
J4

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J4 Core

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J4+

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J5

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J5 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
J5 2017

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
J5 Prime

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
J6

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
J6+

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
J7

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J7 2016

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J7 2017

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J7 2018

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
J7 Prime

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
J7 Prime 2

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
J8

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
M10

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان

-
M20

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
M30

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان

-
M30s

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
M40

۱۶۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
Note 2

- -

-
Note 3

- -

-
Note 3 Neo

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
Note 4

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
Note 5

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان

-
Note 9

- -

-
Note Edge

- -

-
Note LTE

- -

-
Note Pro 12.2

- -

-
Note10

- -

-
Note5

- -

-
Note8

- -

-
On5

- -

-
On7 Pro

- -

-
S Advance

- -

-
S Duos

- -

-
S Duos 3

- -

-
S I9000

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S II Plus

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S10

- -

-
S10+

- -

-
S10e

- -

-
S2

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S3

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S4

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S4 mini

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S4 mini Plus

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S4 zoom

- -

-
S5

۱۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

-
S5 Active

- -

-
S5 mini Duos

- -

-
S5 Neo

- -

-
S5 USA

- -

-
S6

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان

-
S6 Duos

- -

-
S6 edge

- -

-
S7

- -

-
S7 edge

- -

-
S8

- -

-
S8+

- -

-
S9

- -

-
S9+

- -

-
Tab 3 10.1

- -

-
Tab 3 7.0

- -

-
Tab 3 8.0

- -

-
TAB 3 KIDS

- -

-
Tab 3 Lite 7.0

- -

-
Tab 4 10.1

- -

-
Tab 4 7.0 LTE

- -

-
Tab Active LTE

- -

-
Tab E 9.6

- -

-
Tab Pro 10.1

- -

-
Tab Pro 8.4

- -

-
Tab S 8.4 LTE

- -

-
Tab S2 8.0

- -

-
Tab S2 9.7

- -

-
V Plus

- -

-
Xcover 3

- -

-
Xcover 4

- -

-
Xcover 4s

- -

-
city